Excelsa nekretnine
 
EXCELSA NEKRETNINE
Frana Supila 35A, 20000 Dubrovnik - Hrvatska Tel:+385(20)414 355 Fax:+385(20)414 366
   
Povijest

Excelsa  nekretnine d.d., Dubrovnik (Društvo) osnovano je podjelom društva Atlas turistička agencija d.d., Dubrovnik (Atlas d.d.) temeljem odluke Glavne skupštine društva Atlas d.d. od 31. srpnja 2006. godine  i odobrenjem Plana podjele društva Atlas d.d.. Planom podjele određen je postupak odvajanja s osnivanjem novog društva Atlas Nekretnine d.d. istodobnim prijenosom dijela imovine i obveza na novoosnovano društvo. Redovne dionice  društva uvrštene su u Tržište (kotaciju) dionica javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d., a trgovina predmetnim dionicama započela  je dana 21. veljače 2007. godine. Redovnim dionicama trgovalo se pod simbolom: ATLN-R-A. Od dana 11. rujna 2009. godine Društvo u pravnom prometu koristiti novu tvrtku, rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku broj Tt-09/719-2 provedena  je odluka Glavne skupštine društva od 12. kolovoza 2009. godine koja se ticala promjene tvrtke društva, tako, umjesto pune tvrtke koja je glasila ATLAS NEKRETNINE dioničko društvo za poslovanje nekretninama, Dubrovnik nova puna tvrtka glasi EXCELSA NEKRETNINE dioničko društvo za poslovanje nekretninama, Dubrovnik, skraćeno: EXCELSA NEKRETNINE d.d. Dana 05.11.2019, Glavna skupština društva donijela je odluku o povlačenju dionica s uvrštenja na Zagrebačkoj burzi te tako od dana 23. prosinca 2020. godine dionice Društva više ne kotiraju niti na jednoj burzi.

 

copyright 2014. Excelsa nekretnine. Sva prava pridržana